Vaše denní dávka humoru | Přinášíme Vám ty nejlepší vtipy na internetu

Nejlepší vtipy o Skotech

Starý Bili se vydal k psychiatrovi. Vylíčil mu své problémy a podrobil se prohlídce.

„Ale je to vážné přiznal lékař. A můžete mi říci, kdy jste prvně začal pochybovat o svém zdravém rozumu?“

„Přesně před měsícem, pane doktore, když jsem kamarádům zaplatil útratu!“

Mc Leod provází hosta po svém bytě. Otevře dveře do jídelny a říká: „A zde máme jídelnu, tady může - nedej Pánbůh - obědvat najednou až dvanáct lidí!“

Přijde v Abeerdenu paní Eodová za paní Elderovou s prosbou: „Drahá paní Elderová, můj muž chce jít odpoledne na fotbal a nechá prosit vašeho manžela, zda by ho nešel vysadit přes ohradu.“

Lékař, nespokojený s výší honoráře, který obdržel od starého Dicksona se ptá pacienta:

„To je pro mne a nebo pro mého sluhu?“

„Pro oba!“ odvětil Dickson.

Paní Hardychová utíká do domu a volá:

„Johny, Johny, podívej se, na naší zahradě je cizí kráva!“

„No tak vem vědro a podoj ji, než si pro ní přijde majitel!“

McTerry přiletí domů a už ve dveřích radostně křičí:

"Mám místo, Betty!"

"Jaký?"

"Noční hlídač, Betty!"

"To je ale rána, to je rána, já jsem ti včera dala do opravy pyžamo!"

Skotský šlechtic zavolal svého věrného sluhu a s dojetím mu povídá:

"Patriku, sloužíš mi věrně už 35 let. Chci tě mimořádně odměnit. Staneš se členem naší rodiny. To znamená, že od zítřka nebudeš dostávat žádný plat!"

Na ulici se potkají dva Skoti:

"Proč už nenosíš tu krásnou ušanku, kterou jsi zdědil po svém dědovi?"

"Zahodil jsem ji!"

"Ach ty marnotratníku!"

"Ale včera odpoledne mě soused zval na večeři a já to díky ní neslyšel!"

Zoufalý McGregor vběhne do lékárny:

"Prodejte mi nějaký prudký jed za tři pence!"

"Promiňte, ale za tři pence žádný jed nemáme. Nejlacinější stojí 3 libry."

"Dovolte! Já se chci otrávit, ne zruinovat!"

Patrik vysvětluje obuvníkovi:

"Těch bot by bylo ještě škoda, nemohl byste je znovu opravit?"

"Mohu to zkusit," povídá mistr, "díry na tkaničky jsou opravdu ještě dobré!"

Lékař ve skotské nemocnici říká pacientovi: "Vaše operace byla hodně náročná, proto vás bude stát pět set liber!"

"To nic, krejčímu dlužím o mnoho víc!"

Skot přišel do divadla o půl hodiny později a omlouvá se své partnerce:

"Promiň zpoždění, ale před odchodem z domu jsem omylem šlápl na zubní pastu. Nevěřila bys, kolik to dá práce, dostat jí zase zpět!"

Skot přistihl svou manželku in flagranti. Velice se rozhněval: "Ještě jednou vás přistihnu v tomto bytě a budete platit třetinu nájmu!"

Lékař v Edinburghu povídá pacientovi:

"Jen vaší silné nátuře můžete děkovat za to, že jste se uzdravil!"

"Doufám, pane doktore, že to budete brát v úvahu při vypisování účtu za léčení!"

Náš Patrik je velmi milý chlapec" říká otec, "oči má po mamince, a "nos po tatínkovi," doplňuje manželka.

"Ale kalhoty, bohužel, po starším bratrovi," doplňuje smutně Patrik.