Vaše denní dávka humoru | Přinášíme Vám ty nejlepší vtipy na internetu

Podmínky užívání

Dodržování těchto podmínek je nezbytným předpokladem jakéhokoli užívání internetového serveru supervtip.cz (dále jen "server"). Uživatel, který server a jeho obsah jakkoli užívá (dále jen "uživatel"), projevuje tím s těmito podmínkami souhlas a zavazuje se je dodržovat. Provozovatel serveru, (dále jen "provozovatel"), si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit.

Obsah těchto stránek se skládá zejména z děl tzv. lidové tvořivosti bez možnosti určení původu nebo autora díla. Příspěvky mohou být určeny k dalšímu šíření. Správce stránek si vyhrazuje právo na změnu obsahu a schválení či neschválení vkládaných vtipů.

  • Za funkčnost ani obsah uvedených odkazů, serverů či záznamů nepřebírá provozovatel serveru žádnou odpovědnost.
  • Veškeré služby na stránkách jsou uživatelům poskytovány zdarma.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny obsahu, obsah vůbec nezveřejnit, případně obsah odstranit.
  • Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat nebo inovovat.
  • Uživatel registrací a dobrovolným poskytnutím osobních údajů opravňuje provozovatele k zasílání uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o službách serveru nebo o službách třetích strán.
  • Provozovatel zaručuje všem uživatelům ochranu jejich osobních údajů.
  • Provozovatel nesbírá žádné osobní údaje, které jí uživatele sami dobrovolně neposkytnou a neshromažďuje žádné citlivé údaje.
  • Osobní údaje je možno na základě žádosti uživatele odstranit z databáze.
  • Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou ani za činnost a aktivity uživatelů na serveru.
  • Tyto podmínky jsou účinné nejpozději od okamžiku jejich uveřejnění na serveru.