Vaše denní dávka humoru | Přinášíme Vám ty nejlepší vtipy na internetu

Nejlepší vtipy jak vyděsit lidi u počítače

Forwarded message: Nemůžete-li lidi postrašit svou vizáží, pak nezoufejte, jsou i další možnosti, aneb: 50 ZPŮSOBŮ, JAK ZMÁST, POTRÁPIT NEBO JEN VYDĚSIT LIDI NA POČÍTAČOVÉ STUDOVNĚ

Zalogujte se, počkejte pár sekund, pak nasaďte vyděšený pohled a zakřičte: "Proboha! Našli mě!" a uprchněte.

Nekontrolovaně se smějte asi 3 minuty, pak náhle přestaňte a podezíravě se podívejte na každého, kdo se dívá na vás.

Když je váš počítač vypnutý, stěžujte si službě, že nemůžete tu zatracenou věc přimět, aby pracovala. Poté, co služba počítač zapne, počkejte 5 minut, znovu jej vypněte a opakujte proces dobrou půlhodinku.

Pište přerušovaně, často zastavujíce se a zlostně pohlížejíce na osobu vedle vás.

Dříve než je kdokoliv na studovně, spojte každy počítač s jinou obrazovkou, než která k němu patří.

Napište si program, který hraje průvodní skladbu ke "Šmoulům" a hrajte ho znovu a znovu na nejvyšší možnou hlasitost.

Chvíli pracujte normálně. Najednou vypadejte zmateně, poděšeni něčím na obrazovce a zaplazte se pod stůl.

Zeptejte se osoby vedle vás, jestli neví, jak se napíchnout do přísně tajných souborů Pentagonu.

Posílejte interaktivní zprávy (send) lidem, které neznáte.

Učiňte malou rituální oběť počítači, předtím než jej zapnete.

Přineste si řetězovou pilu, ale nepoužijte ji. Jestliže se vás někdo zeptá, na co to máte, řekněte tajemně: "Jenom kdyby náhodou..."

Pište chvíli na VAXu. Náhle začněte proklínat po 3 minuty všechno špatné kolem ve vašem životě. Pak přestaňte a pokračujte v psaní.

Vstupte do studovny, svlékněte se a začněte se dívat na ostatní, jako by se zbláznili, zatímco sami píšete.

Zapalte si svíčky do pentagramu kolem vašeho terminálu než začnete.