Vaše denní dávka humoru | Přinášíme Vám ty nejlepší vtipy na internetu

Nejlepší vtipy o důchodcích

Co to jsou domovy důchodců?

.

.

To je pomsta dětí za jesle a mateřskou školku.

Co je nejsměšnější na babce?

.

.

Dědek.

Jde babka z obchodu a najde použitý kodnom. Vylíže ho a po chvíli povídá:

"Ta dnešní mládež, neumí si ani mléka vážit..."

Slušné děvče

"Sedněte si, babičko," vstává mladá dívka.

"Jenom seď, děvenko, já na příští zastávce vystupuju!"

"Jen si sedněte, babičko, nejste v tramvaji, ale v čekárně u doktora!"

Babička seděla na pláži, kde si její vnouček ve slunečním kloubouku a župánku hrál s kyblíčkem a lopatičkou a plácal bábovičky. Najednou se objevila obrovská vlna, která nemilosrdně smetla vnoučka do moře. Naprosto konsternovaná babička

padla na kolena a začala se modlit: "Óóó, můj Bože, prosím, vrať mi mého vnoučka. Je to tak nevinné, bezbranné stvoření, tak báječný chlapec, tak sladké dítko." Jako zázrakem se přihnala další velká vlna a zanechala po sobě vnoučka přesně na původním místě, v župánku s lopatičkou a kyblíčkem. Babička obrátila oči k nebesům, rozhodila rukama a říká naštvaně: "Měl klobouček!"

"Proč jsi celý v černém, Pepo?"

"Ale, babička nám umřela."

"Jak je to možné? Vždyť jsem jí ještě včera viděl."

"Ona vlastně umřela už před týdnem, ale museli jsme ji držet v okně, pošťačka nesla důchod."

Dědula z dědiny povídá v obchodě:

"Chtěl by jsem papír!"

"Papír? A jaký? Balící?"

"Ale ne, tykový ten, no... na zadek!"

"Aha, toaletní papír?"

"No ten toaletní! A ještě jeden... no, ten... mýdlo!"

"Toaletní?"

"Ne... na ruce!"

Jdou dva kanibalové kolem domova důchodců a ten jeden se ptá toho druhého: "Poslyš, nemáš chuť na sušené švestky?"

Děda z Hrbova podává telegram. Poštovní úředník, který nemůže dědovo písmo přečíst, odmítá telegram převzít.

"Nedá se to přečíst," povídá pošťák, "napište to čitelněji!"

"Ale to nevadí, nechte to tak," povídá děda. "To je pro mého bratra a ten již pozná moje písmo."

Pětaosmdesátiletá stařenka si domluví schůzku s devadesatiletým stařečkem a když se vrátí, vypráví:

"Představte si, třikrát jsem mu musela dát facku!"

"To byl tak nadrženej?"

"Ne, ale myslela jsem si, že už je mrtvej."

Přijde Herr Alzheimer do lékárny a říká:

"Tož, to já by jsem chtěl ty pilulky na takovou tu chorobu, co se jmenuje po mně."

Asi tak 90-tiletá bába zuřivě promíchává obsah žumpy tyčí s upevněným kbelíkem na konci... Smrad se kolem line...

Jde kolem mladík a ptá se:" Babi, co to děláte?!"

Ta na to: "Ale spadla mi tam zástěra..."

On na to: "Ale babi, stejně už ji nevezmete na sebe!? "

A ona: "No o ni mi nejde, ale já v ní měla kus chleba."

K dědovi v autobuse přistoupí tajemný muž, celý v černém, a stroze mu oznamuje: "FBI."

"Jéé, soukromý revizor," povídá děda.

Ptá se vnučka babičky:

"Babi, proč máš tak velká ústa?"

"To proto, abych mohla jíst tatranky na příč..."

Obhájce: "Jaký je váš věk?"

Malá starší paní: "Osmdesát šest let."

Obhájce: "Řekněte nám svými slovy, co se vám přihodilo."

Malá starší paní: "To bylo tak: Seděla jsem na verandě na houpačce. Najednou přišel mladý muž a vetřel se vedle mě na houpačku."

Obhájce: "Znala jste toho muže?"

Malá starší paní: "Ne, ale vypadal přátelsky."

Obhájce: "Co se dělo dál?"

Malá starší paní: "Začal mi hladit stehno."

Obhájce: "Zarazila jste ho?"

Malá starší paní: "Ne, nezastavila."

Obhájce: "Proč jste ho nezastavila?"

Malá starší paní: "Bylo to příjemné. Nestalo se mi to už třicet let od té doby, co mi zemřel manžel."

Obhájce: "Co se dělo dál?"

Malá starší paní: "Začal mi hladit ňadra."

Obhájce: "Zarazila jste ho nyní?"

Malá starší paní: "Kdepak, nezarazila."

Obhájce: "A proč jste ho nezarazila?"

Malá starší paní: "Proč - vaše ctihodnosti, jeho hlazení mi připomnělo krásu života. Tak skvěle jsem se necítila už mnoho let."

Obhájce: "Co se dělo dál?"

Malá starší paní: "No, byla jsem tak vzrušená, že jsem roztáhla nohy a řekla mu: "Vem si mě, chlapče! Vem si mě!"

Obhájce: "A poslechl vás?"

Malá starší paní: "Ne, k sakru! Akorát zakřičel: ´Apríl!´ A proto jsem toho parchanta zastřelila!"